سایه فضای سنگین رایزنی‌ها بر سر اقتصاد/ افشاگری درباره بده بستان‌های ع...

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به فضای سنگین رایزنی ها، انتصاب های مشکوک و بده و بستان های عجیب برای جلوگیری از استیضاح وزیر اقتصاد گفت: هرچه جلوتر می رویم به درستی استیضاح وزیر اقتصاد بیش ...

حاجی دلیگانی: برای انصراف از استیضاح متوسل به همشهری بودن من و کرباسیا...

حاجی دلیگانی با بیان اینکه 90 نماینده‌ای که استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردند بر عزم خود مصمم هستند، گفت: برای انصراف از استیضاح افراد زیادی نیز سراغ بنده آمدند و با مطرح کردن مواردی مثل اینکه در این...