دغدغه مندان به حفظ نظام و انقلاب می توانند عضو «جمنا» شوند...

رضایی جمنا را یک تشکل فراگیر انقلابی معرفی و اضافه کرد: جمنا فراتر از گروه ها و جناح های موجود در کشور است و هر فرد که دغدغه حفظ نظام و انقلاب و آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را دا...

نام‌نویسی ١٠٠ نفر برای شوراهای اسلامی شهرها و روستاها تا پایان روز پنج...

اسفندیار تاجمـــیری با اعلام اینکه تا پایان وقت اداری امروز چهارم فرورین ١٠٠ نفر برای شوراهای اسلامی ثبت نام نموده اند تصــــریح کرد : "از این تعداد ٧۶ نفر برای حــوزه های شهری و ٢۴ نفر برای حوزه ها...