رئیس جمهور باید برای مردم سنگ تمام بگذارد/ به کسی رأی بدهید که دردمند ...

طاهری خورزوقی گفت: اگر چه مردم نباید توقع زیادی از نامزدهای انتخاباتی در خصوص حل همه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند اما یک نامزد انتخاباتی نیز باید برنامه مدون و عملیاتی برای حل معضلات ...

دولت یازدهم مقروض ترین دولت ها/ ۳۶ میلیارد دلار جریمه کشورمان در مجامع...

حاجی دلیگانی دولت یازدهم را مقروض ترین دولت بعد از انقلاب نام برد و با اشاره به عدم تمکین اعضای دولت به قانون درباره حقوق های نجومی، قراردادهای نفتی و توجه نکردن دولتی ها به درون کشور برای حل مشکلات ...