عده ای دروغ‌های شاخدار دشمن‌ساز می گویند/ اینکه همین‌طوری بی‌هوا این ق...

نمی‌شود انسان یک دهه همه‌کاره‌ی کشور باشد، بعد یک دهه‌ی بعدی تبدیل شود به مخالف‌خوان کشور؛ اینها دینشان سیاسی کاری است تقوا ندارند/ عده ای دروغ‌های شاخدار دشمن‌ساز می گویند/ اینکه همین‌طوری بی‌هوا ای...

قطار تغییر و تحولات در استانداری اصفهان/ مدیران و مشاوران جدید در راه ...

استاندار اصفهان در احکام جداگانه ای، مشاور عالی و مسئول هماهنگی امور مشاوران، مدیرکل حوزه استاندار اصفهان، مشاور استاندار در امور روحانیت، دستیار ویژه ی استاندار در امور روحانیت و دستیار ویژه خود را ...

اثاث‌کشی در انتظار استاندار و نیمی از فرمانداران اصفهان...

بر اساس دستور رئیس‌جمهور که توسط وزیر کشور اعلام شد استانداران، فرمانداران و بخشداران باید در محل خدمت خود سکونت داشته باشند؛ در اصفهان برای اجرای این دستور برخی از مدیران در آینده‌ای نزدیک باید برای...