وزیر اطلاعات پاسخ دهد چگونه برخی اخبار در کم‌ترین زمان در اختیار کانال...

نماینده مردم برخوار و شاهین‌شهر در مجلس گفت: وزیر اطلاعات پاسخ دهد چگونه برخی اخباری که تنها در اختیار نهادهای دولتی است، در کم‌ترین زمان در اختیار سایت‌ها و کانال‌های ضدانقلاب قرار می‌گیرد و چه کسان...

دغدغه مندان به حفظ نظام و انقلاب می توانند عضو «جمنا» شوند...

رضایی جمنا را یک تشکل فراگیر انقلابی معرفی و اضافه کرد: جمنا فراتر از گروه ها و جناح های موجود در کشور است و هر فرد که دغدغه حفظ نظام و انقلاب و آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری را دا...