رئیس جمهور باید برای مردم سنگ تمام بگذارد/ به کسی رأی بدهید که دردمند ...

طاهری خورزوقی گفت: اگر چه مردم نباید توقع زیادی از نامزدهای انتخاباتی در خصوص حل همه مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشند اما یک نامزد انتخاباتی نیز باید برنامه مدون و عملیاتی برای حل معضلات ...

دولت یازدهم مقروض ترین دولت ها/ ۳۶ میلیارد دلار جریمه کشورمان در مجامع...

حاجی دلیگانی دولت یازدهم را مقروض ترین دولت بعد از انقلاب نام برد و با اشاره به عدم تمکین اعضای دولت به قانون درباره حقوق های نجومی، قراردادهای نفتی و توجه نکردن دولتی ها به درون کشور برای حل مشکلات ...

روحانی باید در مورد آقای زنگنه به عنوان یکی از متهمان کرسنت در مناظره ...

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رئیس جمهور باید در مناظره بعدی در خصوص وزارت آقای زنگنه با وجود اینکه وی به عنوان یکی از عناصر فاسد در قرارداد کرسنت به دادگاه معرفی شده بود توضیح دهد. ...