حمله جوانان عراق به کنسولگری ایران، حربه آمریکا برای افزایش تحریم ها ب...

امام جمعه دولت آباد گفت: یکی از کشورهای مهمی که می تواند تحریم ها را بی اثر کند عراق است، بنا بر این دشمن می خواهد بین دو کشور اختلاف بیندازد تا این روابط دچار مشکل شود و از این جهت هم به تحریم کمک ک...

نباید بگذاریم دشمن از آب گل آلود ماهی بگیرد/ ماجرای کمک عربستان به فرز...

امام جمعه دولت آباد گفت: نارضایتی و انتقاد ما از بعضی از مسئولین جای خود دارد و بحق هم هست و باید به آنها اعلام کنیم ولی نباید بگذاریم که دشمن از آن سوء استفاده کند، چرا که دشمن دلسوز ما نیست، او می ...

گله مردم ایران از مبهم بودن پیشنهادات اروپا در جلسه ایران با ۴+۱/ بهتر...

امام جمعه دستگرد تاکید کرد: وقتی آن ها دبه کرده اند، ما نیز باید بسته ارائه می دادیم، بنا بر این بهترین راهی که به نظر می رسد و از نظر حقوقی اشکالی هم ندارد این است که مسئولان ما از این برجامی که طبق...

پیام سفر دکتر ولایتی به روسیه این است که ما تسلیم فشارهای آمریکا نمی ش...

امام جمعه دولت آباد گفت: پیام سفر دکتر ولایتی که حامل پیام حضرت آقا و ریاست جمهوری بود، این است که ما تسلیم فشارهای آمریکا نمی شویم و با کشورهای متحد خود، در مقابل زورگوئی آن ها می ایستیم....