توصیۀ امام صادق دربارۀ سورۀ فجر

در پی استقبال بی‌نظیر از کتاب مستطاب «مفاتیح الحیات» نوشتۀ عالم بزرگوار آیت الله جوادی آملی برآن شدیم تا هرشب بخشی از مطالب آن را پیشکش کاربران عزیز باشگاه شبانه کنیم. ...

شلوغی اگر می خواهی امامزاده نرمی

خبرما به نقل از سایت سید الکریم: جناب حاج آقا حسینعلی نریمانی معروف به حاج مرشد (فرهنگی بازنشسته و مدّاح اهل بیت  که بیش از سی سال است  مسئولیّت هیئت عزاداری متوسّلین به شهدای کربلای محل را بر عهده د...