بخشنده ثروتمند

خبرما، به جرئت می‌توان گفت یکی از پایه‌های اصلی لذت‌بردن و موفقیت در زندگی« بخشندگی» است. این در‌حالی است که در کنار قرآن و احادیث روایت‌شده از ائمه‌اطهار(ع)، بررسی‌های علمی نیز ثابت کرده است وقتی کا...

قرآن و جوان‌های سرمستِ غرورِ ثروت؛ الهیــکم التکاثر...

به گزارش خبرما، فخرفروشی و سرمستِ غرور ثروت شدن، آفتی است که نه تازگی دارد و نه پایانی! هم اعرابِ دوران جاهلیت را گرفتار کرد و هم برخی از جوانان شمال‌نشین هزار و چهارصد و اندی سال بعد را! جوانانی که ...