کسانی که هنوز تمایل به ارتباط با آمریکا دارند، یکبار هم به درستی قرآن ...

امام جمعه دستگرد گفت: قرآن کریم در مورد مبارزه با استکبار و زیر بار غیرمسلمانان نرفتن صحبت های بسیاری دارد، بنا بر این آن افرادی که مایل هستند هنوز با امریکا ارتباط داشته باشند، نشان دهنده این است که...

راهپیمایی ها باید آغاز شود و مردم از نیروی خدوم سپاه اعلام حمایت کنند...

امام جمعه دولت آباد گفت: آمریکا حق دارد که سپاه را در گروه تروریستی قرار بدهد، چون مانع اهداف آمریکا است، ولی ما باید حمایت کنیم و وظیفه مردم و مسئولان است که از سپاه حمایت کنند و حمایت همه جانبه دا...