وعده خداوند درباره انفاق در قرآن/صداقت و عزت نفس از آثار «توکل» است...

وعده پروردگار درباره انفاق این است که اگر شما اضافه مالتان را در راه خدا انفاق کردید، هم باعث بخشش و گذشت از گناهان قبلی می شود و هم به مالتان اضافه می شود؛ بنا بر این کسی که به خدا توکل دارد وعده خ...

مراقب جنگ فرهنگی دشمن باشیم/ اعتماد ملت با کاهش تشریفات دولت جلب می شو...

امام جمعه دستگرد گفت: انتظار مردم از دولت این است که صرفه جویی و پرهیز از اشرافی گری را در کار خود شروع کنند بعد بگویند مردم یارانه نگیرید، چرا که وقتی مردم می بینند برای کارهای اشرافی بودجه وجود دار...

تاکید آیه های قرآن بر معنای اقتصاد مقاومتی/اقتصاد مقاومتی، ریاضت اقتصا...

برای موضوع اقتصاد مقاومتی به قرآن شریف که مراجعه کرده و کسب تکلیف کنیم در جواب خود با آیه « ان الله لا یحب المسرفین» مواجه خواهیم شد و این نکته از نظر پنهان نخواهد ماند که اقتصاد مقاومتی در حقیقت بست...

انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، دهن کجی به بسیاری از قطعنامه های بی...

امام جمعه دولت آباد گفت: فریاد اعتراض همه مسلمانان در گوشه و کنار دنیا هم اکنون بلند است و آمریکا با اعلام انتقال سفارت خود به بیت المقدس یک دهن کجی به بسیاری از قطعنامه های بین المللی انجام داده است...

کسانی که هنوز تمایل به ارتباط با آمریکا دارند، یکبار هم به درستی قرآن ...

امام جمعه دستگرد گفت: قرآن کریم در مورد مبارزه با استکبار و زیر بار غیرمسلمانان نرفتن صحبت های بسیاری دارد، بنا بر این آن افرادی که مایل هستند هنوز با امریکا ارتباط داشته باشند، نشان دهنده این است که...