التزام اجرای طرح انتقال پسآب تصفیه خانه شمال اصفهان برای آبیاری پارک ج...

حجت الاسلام مؤمنی، مسئولین را به عمل به تعهدات خویش در قبال اجرای آبیاری فنی سفارش کرد و از آنها خواست تسهیلات را برای کشاورزان فراهم کنند و این مسائل از جمله مسائل اولویت دار باشد....

اجرای طرح آرامش بهاری در ۱۰ امامزاده شهرستان/ آستان امامزاده ابراهیم (...

اجرای طرح ملی آرامش بهاری در 10 امامزاده شهرستان برخوار (امامزادکان ابراهیم زمان آباد، ادهم شهر دستگرد، سلطان حضرت خورزوق، قاسم اسلام آباد، ابوالحسن کمشچه، میراحمد دلیگان، عبدالمؤمن حبیب آباد، محمود ...

تاثیر شگفت اعمال ام داوود در برآوردن حاجات مهم و رفع غم و اندوه...

حجت الاسلام مؤمنی گفت: کسانی که مشکل بزرگ و حاجات مهمی در زندگی داشته باشند و همچنین برای برطرف شدن غم و اندوه، عمل ام داود سفارش شده است و ظاهرا به جهت این عمل است که این اعتکاف متداول شده؛ چراکه در...