IMG_4957_2

عامل بودن به قرآن، عاملی برای رفع مهجوریت قرآن است، حفظ و تلاوت کافی ن...

بانکی ضمن اشاره به اینکه مهجوریت قرآن با حفظ و تلاوت قرآن برطرف نمی شود، گفت: اگر سعی کنیم رفتار و گفتارمان منطبق بر قرآن و این کتاب مقدس در متن زندگیمان جاری و ساری شود قرآن از مهجوریت خارج می شود....
28صفر02

۲۸ صفر روز معرفی و احیاء سنت نبوی است/ پیشنهادی برای روحانیون مساجد شه...

امروزه از وظایف مهم امت اسلامی این است که ضمن معرفی و شناخت سیره و سنت صحیح پیامبر، نسبت به بر انگیختن جامعه اسلامی و هدایت آن در مسیر تبعیت از سنت ناب محمدی (ص) در زمینه های اخلاقی، اعتقادی و... اقد...