ارائه تسهیلات به ۵۰ خانواده آسیب دیده از اعتیاد در برخوار تا پایان سال...

تاجمیری فرماندار برخوار گفت: بر اساس دستورالعمل و سهمیه ابلاغی تعداد ۵۰ خانوار آسیب دیده از طریق پرداخت تسهیلات ارزان قیمت اشتغال به سرپرستان بهبود یافته آن ها تا پایان سال در شهرستان مورد حمایت قرار...

وقوع ماه گرفتگی در ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

بعد از مدت زمان طولانی، انتظارها به سر رسید و ماه در حرکت مداری خود به دور زمین از درون بخشی از تمام سایه زمین عبور می کند تا ایرانیان شاهد " ماه گرفنگی جزئی " باشند. ابن ماه گرفتگی در شامگاه روز دوش...