شروع ثبت نام آزمون استخدام شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین...

شرکت ساخت و بهره برداری انرژی نوین (سبانوین) جهت تکمیل نیروی انسانی خود در نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان (واقع در کیلومتر 23 جاده کاشان- اردستان) از بین داوطلبین با تخصص های ذیل پس از برگزاری آزمون کتبی ...