خبر خوب رئیس اتاق اصناف برای مردم برخوار/عرضه انبوه برنج و شکر تعاونی ...

فتاحی با بیان اینکه امسال قیمت ها در شهرستان مناسب تر از اصفهان است، گفت: از مردم شهرستان تقاضا دارم برای عید نوروز، همه خریدهای خود را از داخل شهرستان انجام دهند و برای این منظور به شهر اصفهان مراجع...

سایه «دیوار نامهربانی» بر روی چهره فقرا در دولت آباد+ تصاویر...

همزمان با شکل گیری دیوار مهربانی در کشور، شهر دولت آباد نیز در کنار دیگر شهرها دیواری مهربانی را برپا کرد تا سایه ای از این دیوار بر صورت فقرای شهر بیفتد و آفتاب سوزان گرانی آن ها را نسوزاند....