حضور استاندار و نمایندگان مجلس اصفهان در برخوار/ تصاویر...

صبح امروز حضور محترم استاندار اصفهان  دکتر رضایی و مجمع نمایندگان مجلس و مدیران استانی و شهرستان برخوار به دعوت جناب حاجی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و با حضور محمد حسن قمی سرپرست فرمانداری شهر...