فروردین هم گذشت اما هنوز کتابخانه عمومی شهر سین در انتظار تکمیل است...

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان گفت:کتابخانه عمومی شهر سین قرار بود تا پایان فروردین امسال از طرف اداره فرهنگ و ارشاد تکمیل و تحویل نهاد کتابخانه ها شود که متاسفانه هنوز اقدامی انجام نشده است...

آیا برگزاری نماز جمعه در ۵ نقطه از شهرستان برخوار منطقی است؟...

برگزاری پنج نماز جمعه در شهرستان از طرفی مایه برکت است. اما اگر این تعدد نماز جمعه باعث رقابت منفی بین شهرها بشود و یا باعث حاشیه هایی در بین مردم و مسئولین شود این نقطه منفی تعدد نماز جمعه می باشد....