تصاویری از حرکت قافله نمادین اسرای کربلا در دولت آباد...

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار؛ «خبرما»، چند سالی است مسجدالزهرای دولت آباد در اولین جمعه بعد از روز عاشورا اقدام به راه اندازی قافله اسرای کربلا می کند. این کاروان از مسجدالزهرا شروع به ...