فرماندار برخوار: روز جهانی قدس روز حمایت از مسلمانان جهان...

به گزارش خبرما، محمد حسین قاسم زاده در جلسه برگزاری راهپیمایی روز قدس در شهرستان برخوار گفت: راهپیمایی روز قدس مشت محکمی در دهان استکبار جهانی و صهیونیست اشغالگر است . وی افزود: ‌دشمنان از بیداری اسل...