اداره فرهنگ و ارشاد باید با افق و برنامه ۵ ساله برنامه خود را تنظیم کن...

مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد با افق و برنامه ۵ ساله برنامه خود را تنظيم كند و با انجمن ها، ‌موسسه ها و ‌مراكز فرهنگي و قرآني ‌و مديرابا و ادارات...

فرماندار برخوار: روز جهانی قدس روز حمایت از مسلمانان جهان...

به گزارش خبرما، محمد حسین قاسم زاده در جلسه برگزاری راهپیمایی روز قدس در شهرستان برخوار گفت: راهپیمایی روز قدس مشت محکمی در دهان استکبار جهانی و صهیونیست اشغالگر است . وی افزود: ‌دشمنان از بیداری اسل...