درخشش بانوان کونگ فوکار دولت آبادی در مسابقات استانى انتخابى کشور...

مسابقات استانى انتخابى كشور (تيم ملى ) با حضور ٣٠٠ فايتر از استان اصفهان برگزار شد که بانوان كونگ فوكار دولت آبادى توانستند با اقتدار در این رقابت ها افتخارآفرینی کنند و موفق به كسب عناوين قهرمانى شو...