حضور محمود کریمی و محرم نویدکیا در آئین تجلیل از پیشکسوتان شهرستان برخ...

مراسم افتتاحیه و آئین تجلیل از پیشکسوتان شهرستان برخوار و بازدید از روند پیشرفت باشگاه فرهنگی ورزشی آینده سازان برخوار امروز با حضور محمود کریمی و محرم نویدکیا برگزار می شود....