13950602_0634149

پیام تشکر از کاروان ورزشی ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو...

به کاروان ورزشی بازگشته از المپیک: قهرمانانی که با مدال‌آوری دل ملت را شاد کردند؛ به پهلوانانی که از حق خود بر اثر ناداوریها محروم شدند؛ به ورزشکارانی که عدم موفقیت آنان از ارزش تلاش و کوشش آنها نمی‌...
photo_2016-08-23_13-41-17

بازدید هیئت فوتبال استان از هیئت دولت آباد/ مسابقات فوتبال چمنی در برخ...

دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان، رئیس کمیته ورزش و جوانان در آموزش و پرورش و عضو بازرسی هیئت فوتبال اصفهان با حضور در شهرستان برخوار از هیئت فوتبال شهر دولت آباد بازدید و مشکلات فوتبال دولت آباد را مور...