قهرمانی ورزشکاران برخوار در پیکارهای بین المللی کیوکوشین ماتسوشیما در ...

جمعی از ورزشکاران شهرستان توانستند در مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما که در روز یک شنبه 2 آبان ماه در کشور ارمنستان برگزار شد، مقام های اول تا سومی را از آن خود کنند....

حضور استاد ارشد برخوار در مسابقات کاپ آزاد بین المللی کیوکوشین ماتسوشی...

۱۱ نفر از فایترهای استان با سرپرستی شیهان علی عسگری از اساتید ارشد برخوار آماده اعزام به مسابقات کاپ آزاد بین المللی زیر ١٨ سال کیوکوشین ماتسوشیما به میزبانی کشور ارمنستان هستند....