کمیته طناب کشی شهرستان برخوار دعوت به همکاری می کند...

هیئت انجمن‌های ورزشی شهرستان برخوار در نظر دارد با توجه به راه اندازی کمیته طناب کشی و نیاز به نیروی فعال ، از بین عزیزانی که علاقه مند به فعالیت در این زمینه می باشند جهت تکمیل کادر استفاده نمایند....