قهرمانی ورزشکاران برخوار در پیکارهای بین المللی کیوکوشین ماتسوشیما در ...

جمعی از ورزشکاران شهرستان توانستند در مسابقات بین المللی سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما که در روز یک شنبه 2 آبان ماه در کشور ارمنستان برگزار شد، مقام های اول تا سومی را از آن خود کنند....