حضور استاد ارشد برخوار در مسابقات کاپ آزاد بین المللی کیوکوشین ماتسوشی...

۱۱ نفر از فایترهای استان با سرپرستی شیهان علی عسگری از اساتید ارشد برخوار آماده اعزام به مسابقات کاپ آزاد بین المللی زیر ١٨ سال کیوکوشین ماتسوشیما به میزبانی کشور ارمنستان هستند....