تاکید مسئولان ورزشی برخوار بر روی تزریق سرانه های درآمدی پایدار به ورز...

مسئولان هیئت های ورزشی شهرستان در جلسه هم اندیشی مسئولان ورزشی با عضو شورای شهر دولت آباد، حمایت های مادی و معنوی مناسب و متعارف با نگاه فرهنگی و به خصوص ورزشی به ورزش، تزریق سرانه های درآمدی پایدار ...