لزوم ارتقاء زیرساخت ها و خدمات بهزیستی شهرستان...

تاجمیری در جلسه کارگروه فرهنگی، اجتماعی شهرستان با اشاره به وضعیت شهرستان در برخی از شاخص های بهزیستی، خواستار تقویت و ارتقاء خدمات و زیرساخت های بهزیستی در شهرستان شد و بر پیگیری نیازمندی ها توسط اد...

تاکید معاون فرماندار بر فرهنگ سازی مقوله ایثار و شهادت در شهرستان...

سلطانی در جلسه هماهنگی بزرگداشت روز شهید و سالروز تأسیس بنیاد شهید گفت: لازم است تلاش بیشتری نسبت به فرهنگ سازی پیرامون مقوله ایثار و شهادت به ویژه ایثارگران شهرستان توسط دستگاه های اجرایی انجام و در...

شناسایی و پلمپ واحد غیر مجاز آسیاب ادویه در منطقه صنعتی دولت آباد...

امروز واحد غیر مجاز واقع در منطقه صنعتی دولت آباد که بدون اخذ هرگونه مجوز بهداشتی و با بکارگیری کارگر افغانی به صورت مخفیانه و غیرقانونی در زمینه آسیاب و توزیع انواع ادویه فعالیت می کردند، شناسایی و ...