جمع آوری کمک های مردم برخوار به مردم زلزله زده غرب کشور/تصاویر...

مردم می توانند با مراجعه به پایگاه های بسیج شهرستان کمک های خود را به دست مردم زلزله زده برسانند، همچنین حوزه بسیج امام حسین (ع) در راستای کمک به مردم زلزله زده غرب کشور اقلام و کمک های نقدی و غیرنق...

انتظارات مردم برخوار را در رابطه با قطار سریع السیر پیگیری خواهد شد...

فرماندار شهرستان برخوار گفت: دیدگاه ها و انتظاراتی در سطح مسئولان و افکار عمومی شهرستان در زمینه نحوه و مسیر اجرای این پروژه وجود داشته است که از طریق نمایندگی دولت در شهرستان و همچنین نماینده شهرستا...