همکاری شبکه دامپزشکی با واحدهای تولیدی منوط به داشتن ضوابط بهداشتی و د...

یکی از پرورش دهنده های بلدرچین در شهر حبیب آباد در مصاحبه با سایت چشم برخوار از عدم همکاری شبکه دامپزشکی اظهار نارضایتی کرده بود که سرپرست شبکه دامپزشکی در این خصوص به ارائه توضیحاتی پرداخت....

لزوم حمایت از بانوان کارآفرین برخوار/ الزام شهرداری ها به ارائه طرح ها...

تاجمیری آموزش زوجین و خانواده ها را سبب افزایش آرامش و زندگی سالم خانواده ها و به دنبال آن جامعه ای امن و سالم بیان کرد و گفت: شهرداری های شهرستان برخوار باید برای سال آینده، حداقل یک طرح عمرانی ویژه...