برنامه دشمن، براندازی نظام جمهوری اسلامی است/شرایط اقتضا می کند مردم ر...

امام جمعه دولت آباد تاکید کرد: ما باید واقعیّت را ببینیم، به سیاه نمایی ها توجّه نکنیم و الآن هم موقعیّت اقتضاء می کند که ما مردم را امیدوار کنیم؛ چرا که دلسردی مردم به نظام، باعث می شود آب به آسیاب ...

مسئولان برای برگزاری کلاس های سوادآموزی در شاپورآباد همراهی کنند...

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش برخوار گفت: در صورتی كه مسئولان و شورای شهر شاپورآباد فضای مناسبی را به منظور برگزاری کلاس های سوادآموزی در نظر بگیرند، اداره سوادآموزی شهرستان خدماتی نظیر آموزش افراد...