ازدواج در سنین آغاز جوانی، راه برون رفت جوانان از فساد اخلاقی...

بانکی تقویت باورهای دینی و زمینه های اعتقادی خانواده ها، همچنین ازدواج دادن دختران و پسران در سنین آغاز جوانی را بر اساس آیات و روایات راه حل مهم و تاثير گزار برون رفت از فساد اخلاقی جوانان در محیط پ...

بدرقه دانش آموزان برگزیده قرآنی برخوار برای اعزام به مسابقات استان+ تص...

تعداد 53 نفر از دانش آموزانی که رتبه های اول مرحله ی منطقه ای در مسابقات قرآنی و معارف را به خود اختصاص داده بودند، با بدرقه ی مسئولان آموزش و پرورش شهرستان به مرحله ی استانی اعزام شدند....