بگذارید گمنام باشم

بگذارید گمنام باشم که به خدا قسم گمنام بودن بهتر است از این که فردا افرادی وصایایم را شعار قرار دهند و عمل را فراموش کنند....

انرژی هسته ای در سایه مخالفت با اصل اسلام / عدل آمریکایی از منظر امام ...

با توجه به این که این روزها مسئولان ما در حال مذاکره با سران کشورهای مستکبر هستند باید بگوییم که آنها با اصل اسلام مخالفند و انرژی هسته ای صرفا بهانه می باشد که دستاویز آنها شده است....