مقاله / بررسی تاریخ معماری و سبک شناسی امامزادگان برخوار...

چکیده: ناحیه باستانی برخوار که از دشت وسیع و نواحی کوهستانی شمال اصفهان تشکیل می گردد، در بردارنده آثار معماری اسلامی متعدد و متنوعی، از جمله تعداد زیادی امامزاده است. با توجه به مواردی همچون ناشناخت...

بررسی فلور شهرستان برخوار

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار؛ «خبرما»، چکیده شهرستان برخوار و میمه با وسعت ۷۳۷۲ کیلومتر مربع در شمال شهر اصفهان واقع شده است. آب و هوای این شهرستان نیمه بیابانی گرم و خشک در تابستان و آ...