پیام اصلی مردم در ۹دی، اعتقاد راسخ به اصل مترقی ولایت فقیه و رهبری حکی...

پیام اصلی مردم در ۹دی، پایبندی همیشگی به ارزش‌های دینی – به ویژه عاشورای حسینی – نفی سلطه زورگویان و زیاده‌خواهان، پیروی از راه امام و شهیدان، اعتقاد راسخ به اصل مترقی ولایت فقیه و رهبری حکیمانه مقام...

شعور انقلابی، ساده زیستن، صمیمیت و ایمان سرشار و تقوا؛ همان تفکر بسیجی...

فرمانده بسیج برخوار گفت: تشکیل بسیج به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی در پنجم آذر ماه 1358 یکی از نقاط عطف تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی بود تا شعور انقلابی، ساده زیستن ،صفا، صمیمیت، ایثار ،گذشت...

سازمان نظام مهندسی ساختمان برخوار دعوت به همکاری می کند...

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار اجرا و معماران تجربی و حرفه ای دارای پروانه اشتغال ، دعوت بعمل می آید جهت ثبت اطلاعات و مشخصات خود به دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان مراجعه ...