خبری خوش برای زوج های نابارور

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح پوشش حمایت 85 درصدی از هزینه درمان همه زوج های نابارور امروز (دوشنبه) به بیمارستان های دولتی ابلاغ شد....