برخوار، مهد تعزیه کشور است/ لزوم احیای تعزیه قدیمی شهرستان توسط تعزیه ...

مؤمنی در دومین همایش تخصصی تعزیه خوانان شهرستان برخوار، از تعزیه خوانان شهرستان خواست که تعزیه ی قدیم برخوار را با خصوصیات معنوی، فنی و هنری آن احیا و حفظ کنند. از آنان خواست که تعزیه ی قدیم برخوار ...

۷۷ درصد واحدهای صنفی محسن آباد، دارای پروانه کسب هستند...

رحیمی گفت: بر اساس قوانین نظام صنفی اولین تکلیف هر واحد صنفی قبل از شروع به فعالیت، اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه است و در مقابل اتحادیه های صنفی نیز در قبال واحدهای صنفی وظایفی دارند که یکی ...

سانسور نظرات منتقدان IPC در رسانه ملی/ صدا و سیما مناظره‌ ضبط شده در م...

حاجی دلیگانی با اشاره به عدم پخش مناظره قراردادهای نفتی از شبکه افق گفت: مناظره قرار بود از شبکه افق و رادیو گفت‌وگو پخش شود، ولی تنها این مناظره از رادیو گفت‌وگو آن هم به صورت گزینشی پخش شد و از شبک...