دسته های عزاداری محله دلیگان در روز شهادت امام رضا (ع)/ تصاویر...

راهپیمایی باشکوه مردم دلیگان در روز شهادت امام رضا (ع) از مسجد جامع دلیگان به طرف امامزاده ابراهیم برگزار شد و در ادامه با نماز جماعت در آستان مقدس ابراهیم و تعویض پرچم امامزاده نرمی به پایان رسید....

کسانی که منافع عمومی جامعه در دستان آنهاست، تقوا پیشه کنند...

مهم ترین نیروی کنترلی و باز دارنده انسان ها از تجاوز به حقوق دیگران، ایمان و تقواست. ایمان دریچه ای از عالم دیگر را فراروی او می گشاید و حیات آدمی را در همین دنیا خلاصه نمی کند و تقوا، ترسی از خدا و ...

مهم ترین دغدغه پیامبر برای امت بعد از خودشان، حاکمیت نااهلان بر مردم ب...

پیامبر در حدیثی می فرمایند: من از فقر اقتصادی و گرسنگی و یا به تعبیر امروزی تحریم اقتصادی و همچنین از دشمنان بیرونی هیچ نگرانی برای امتم ندارم فقط آن چه من نگران آن هستم، این است که امت من بعد از من ...