با فرزندان خود با زبان خوش سخن بگویید تا آرامش خانواده را احیا کنید+ ت...

امیدی استاد حوزه تاکید کرد: با فرزندان خود با زبان خوش سخن بگویید و نظر رافت و مهربانی داشته باشید همانگونه که پیامبر اکرم (ص) بوسیدن فرزند را سبب نزول رحمت الهی می دانند و یا حضرت علی علیه السلام که...