اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوا Archives - چشم برخوار
کشف ۴.۵ تن چوب قاچاق بلوط در شهرستان برخوار ۱۸ آذر ۱۳۹۵
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار:

کشف ۴.۵ تن چوب قاچاق بلوط در شهرستان برخوار

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار گفت: در بازرسی‌های صورت گرفته عوامل انتظامی شهرستان برخوار موفق به کشف ۴.۵ تن چوب غیر مجاز بلوط در حوزه استحفاظی شدند.

یکی از مشکلات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار، کمبود اعتبار و نیروی انسانی است ۰۶ مهر ۱۳۹۳

یکی از مشکلات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار، کمبود اعتبار و نیروی انسانی است

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار گفت: یکی از مشکل های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار، کمبود اعتبار و نیروی انسانی است و با وسعت این شهرستان در عرصه های ملی نیازمند حمایت بیشتر است.