شروع ثبت نام آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۹۷...

سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی در بخش درمان سراسر کشور و بخش بی...

آگهی استخدام در شهر دولت آباد

 به یک نفر خانم تنها نهایتا با یکی دو بچه کوچک جهت نگهداری از سالمند درمنزل در شهر دولت آباد نیازمندیم که در قبال آن میتواند بصورت رایگان در منزل سکونت نماید....