معرفی متخلفان صنف فروش میوه، آجیل و شیرینی برخوار به تعزیرات حکومتی/را...

در طرح نظارتی از واحدهای صنفی فروش میوه، آجیل و شیرینی شهرستان توسط بازرسان واحد بازرسی و نظارت اصناف شهرستان برخوار، متخلفان به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند تا اجناس مصرفی شب یلدا با قیمت و کیفیت...

مُنبت کاران بُرخوار از کمترین حمایت مسئولان بی بهره اند...

رسته منبت برای استفاده روی چوب برای انجام منبت نیاز به نفت دارند اما متاسفانه اکثر کارگاه ها از این ماده اولیه بی بهره اند و این در حالی است که با پیگیری هایی که انجام شده مسئول مربوطه اعلام کرده است...