۱۱ پروژه عمرانی در شهرستان افتتاح شد

به گزارش خبرماه، به مناسبت هفته دولت ۱۲پروژه عمرانی در شهرستان برخوار افتتاح شد. ۱- سالن ورشی دلیگان ۲- بهره برداری از آسفالت وبهسازی معابر شهری دستگرد ۳- بهره برداری از آسفالت وبهسازی معابر شهر خورز...