کمک ۵۵۰ میلیون تومانی مردم و خیران برخوار در برنامه تلویزیونی یک شهر ض...

شب گذشته مردم و مسئولان شهرستان برخوار حماسه ای دیگر در احسان و اکرام رقم زدند و در برنامه یک شهر ضیافت بالغ بر پانصد و پنجاه میلیون تومان برای آزادی تعدادی از زندانیان غیر عمد جمع آوری کردند و با ای...

سوسوی چراغ روزه داری در برخوار/ مسئولان! جلوی روزه خواری علنی را بگیری...

در این ماه پربرکت که روزه بر فرد مسلمان واجب است، خوردن و آشامیدن در مقابل انظار عمومی نادیده گرفتن حقوق شهروندان و هنجارشکنی اجتماعی محسوب می شود که لازم است تمهیداتی در این خصوص از طرف مسئولان اندی...

نبود دفتر ثبت طلاق در شهرستان برخوار!

تاجمیری از نبود دفتر ثبت طلاق در شهرستان انتقاد کرد و گفت: هر چند پدیده طلاق یکی از آسیب های اجتماعی و امری ناپسند تلقی می شود اما نبود دفتر ثبت طلاق در شهرستان نیز غیر قابل قبول بوده و این نقیصه با ...