آغاز بکار مسئولان برای زدودن غبار تحریف از تن تعزیه برخوار+ تصاویر...

اولین جلسه آسیب شناسی و مشگلات و موانع پیش روی تعزیه خوانی شهرستان برخوار امروز چهارشنبه برگزار و طی آن مسئولان حاضر در خصوص هر چه بهتر برگزار شدن مراسم آئینی تعزیه در شهرستان به بحث و گفتگو پرداختن...