نمایندگان استان در استعفای دسته جمعی بر امضای خود مصمم هستند...

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: رویکرد مجمع نمایندگان در دوره دهم برگزاری جلسات مجمع در شهرستان‌ها بوده که در این راستا شهرستان برخوار دهمین شهرستانی است که میزبان نمایندگان استان اصفهان است....

حضور استاندار و نمایندگان مجلس اصفهان در برخوار/ تصاویر...

صبح امروز حضور محترم استاندار اصفهان  دکتر رضایی و مجمع نمایندگان مجلس و مدیران استانی و شهرستان برخوار به دعوت جناب حاجی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و با حضور محمد حسن قمی سرپرست فرمانداری شهر...