تخلیه نخاله های ساختمانی Archives - چشم برخوار
هشدار جدی اداره منابع طبیعی برخوار به متخلفان تخلیه نخاله های ساختمانی ۱۰ مرداد ۱۳۹۴

هشدار جدی اداره منابع طبیعی برخوار به متخلفان تخلیه نخاله های ساختمانی

با متخلفین تخلیه نخاله های ساختمانی در عرصه های منابع طبیعی شهرستان برخورد قاطع می شود.