تریکو Archives - چشم برخوار
تولید انواع لباس در ۳۰۰کارگاه تریکو دوزی در شهرستان برخوار +تصاویر 24 فروردین 1398

تولید انواع لباس در ۳۰۰کارگاه تریکو دوزی در شهرستان برخوار +تصاویر

در ۳۰۰کارگاه تریکودوزی شهرستان برخوار انواع لباس تولید و به ۲۰ استان ارسال می‌شود.