امدادگران، به مثابه روحی در کالبد هلال احمر هستند/ پایگاه امداد بین شه...

خانبازی گفت: اگر مجموعه هلال احمر را مانند یک کالبد در نظر بگیریم، خونی که در این کالبد جریان دارد امدادگران و داوطلبین هستند که اگر حضور موثر و پررنگی نداشته باشند، این کالبد روح ندارد و کار موثری ن...