کم فروشی در سر حد کفر است

خداوند در قرآن تا کسی را در سرحد کفر قرار ندهد «ویل» بر او روا نمی دارد. خداوند ویل و مرگ را در قرآن بر کافران روا داشته است «ویل للذین کفروا». اینجا که می فرماید ویل بر مطفف مسلمان (مسلمان کم فروش)...

با دعا و آیات قرآن، جادو را باطل کنید / آیه ای که اثر جادو را نابود می...

برای بطلان سحر و جادو دعا و آیات قرآن داریم و از خود جادو نباید جادو را باطل کنیم. جادو در صورتی به انسان اثر می کند که انسان نفسش ضعیف باشد، کسی که دارای نفس قوی است مانند پیغمبر (ص) و امام معصوم (ع...

مواردی که رشوه دادن حرام نیست

جایی که شخص رشوه دهنده برای رسیدن به حق مشروع خود چاره ای جز پرداخت رشوه ندارد و رسیدن به حقش منحصر به همین راه است، از قدیم تا الان مراجع این صورت را استثناء کرده و می گویند برای رشوه دهنده حرام نیس...