مدیریت در اسلام و تفاوت های مدیر با رئیس/ مدیریت خدمت و امانت است...

تفاوت‌ اساسي‌ مديريت‌ اسلامي‌ با مديريت هاي‌ غيراسلامي‌ و مكتبي‌ اين‌ است‌ كه‌ مكاتب‌ مديريتي‌ غير اسلامي‌ جايگاهي‌ براي‌ انسان‌ باز نمي‌كنند. اگر انسان‌ مطرح‌ مي‌شود فقط‌ و صرفاً به دليل‌ استفاده‌ ا...

پیامد پاسداشت نخبگان، هویت دادن به جوانان امروز شهرستان است/دستگاه های...

همایش تجلیل از مفاخر و مشاهیر حبیب آباد فرصتی برای تجلیل از مقام و جایگاه شخصیت هایی است که عمر خود را در عرصه های علمی، فرهنگی و اجتماعی وحفظ ارزش های اسلام وانقلاب اسلامی مصروف داشته اند....

اعضای شورای اسلامی شهر حبیب آباد فرصت خدمت را مغتنم بشمارید...

شوراهای اسلامی شهر و روستا الگویی از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و آینده جامعه خود هستند که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند تا برگی از حرکت و پیشرفت و توسعه را در دفتر آینده شهر و یا روستای خود رقم...