حضرت عیسی Archives - چشم برخوار
ایت الله ناصری: انسان باید با خدا رفیق باشد+پوستر 24 فروردین 1398
آیت الله ناصری:

ایت الله ناصری: انسان باید با خدا رفیق باشد+پوستر

مؤمنین شاکر خدا هستند، یعنی نعمت­های خدا را در نظر می آورند از او تشکر می­کنند. و خدا هم از ما تشکر می­کند تشکر خدا به این است که نعمتت را اضافه می ­کند.