۱۰۰ سال هم بیکار بمانم به GEM نمی‌روم/ «خندوانه» بدعهدی کرد و من هم قی...

این بازیگر گفت: من ۱۰۰ سال هم بیکار بمانم به GEM نمی‌روم اما خیلی از جوانترها صبر ما را ندارند و نمی‌توانند مدام بیکار باشند و بی‌احترامی ببینند و در نتیجه رها می‌کنند و به جایی دیگر می‌روند. ...