تاثیر شگفت اعمال ام داوود در برآوردن حاجات مهم و رفع غم و اندوه...

حجت الاسلام مؤمنی گفت: کسانی که مشکل بزرگ و حاجات مهمی در زندگی داشته باشند و همچنین برای برطرف شدن غم و اندوه، عمل ام داود سفارش شده است و ظاهرا به جهت این عمل است که این اعتکاف متداول شده؛ چراکه در...