رگ های بریده Archives - چشم برخوار
مادر بعد از بوسیدن رگ های بریده عباسعلی دیگه حرف نزد… ۱۲ آبان ۱۳۹۷
شهید مسلط به 6 زبان دنیا از خطه برخوار؛

مادر بعد از بوسیدن رگ های بریده عباسعلی دیگه حرف نزد…

در وصف این شهید می توان همین یک جمله را بیان کرد، شهیدی که حاضر شد سرش بریده شود ولی عملیات (فتح المبین) را لو ندهد.