رینگ چهارم حفاظتی شهر اصفهان Archives - چشم برخوار
لغو اتصال حلقه حفاظتی پروژه رینگ چهارم اصفهان به بلوار معلم از طریق شهر دولت‌آباد و خورزوق ۱۷ تیر ۱۳۹۸

لغو اتصال حلقه حفاظتی پروژه رینگ چهارم اصفهان به بلوار معلم از طریق شهر دولت‌آباد و خورزوق

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان گفت: اتصال حلقه حفاظتی به بلوار معلم باید از طریق شهر دولت‌آباد و شهرستان خورزوق انجام می‌شد که به دلیل مسائل این بخش، این قسمت از پروژه انجام نشد و شهرداری اصفهان تصمیم گرفت اتصال موقتی از طریق بلوار فرزانگان به رینگ در منطقه ۱۴ برقرار کند .