تغییر کاربری زمین های کشاورزی شهرستان به باغ های تفریحی مرفهین +تصاویر...

متاسفانه در چند دهه اخیر رشد باغ های خصوصی با کاربری تفریحی در شهرستان رو به فزونی است. زمین هایی که قبلا کاربری کشاورزی داشته اند اما الان کاربری خود را تغییر داده و به مکانی برای تفریح و استراحت بر...