کارآفرینان واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان از تسهیلات سامانه بهین یاب ا...

فرماندار برخوار در جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی و اشتغال خواستار توجه اعضاء به مفاد سند اشتغال شهرستان، استفاده از ظرفیت طرح های ملّی اشتغال زایی از جمله طرح تکاپو، بهین یاب و کارورزی، تجاری سازی تولی...