سد معبر یکی از معظلات شهری Archives - چشم برخوار
تجاوز به حریم پیاده رو حق مغازه دار است! +تصاویر 13 آبان 1397
سد معبر یکی از معضلات شهری:

تجاوز به حریم پیاده رو حق مغازه دار است! +تصاویر

هر چقدر که مسئولان شهرداری با هشدارها و جریمه های خود مانع سد معابر از سوی کسبه و دست فروشان شوند، عدم همکاری آنها موجب افزایش تضییع حقوق شهروندی می شود.