سریع الرضا Archives - چشم برخوار
ایت الله ناصری: انسان باید با خدا رفیق باشد+پوستر 24 فروردین 1398
آیت الله ناصری:

ایت الله ناصری: انسان باید با خدا رفیق باشد+پوستر

مؤمنین شاکر خدا هستند، یعنی نعمت­های خدا را در نظر می آورند از او تشکر می­کنند. و خدا هم از ما تشکر می­کند تشکر خدا به این است که نعمتت را اضافه می ­کند.

خانواده ها باید دو ویژگی سریع الرضا بودن و ستارالعیوبی را در خود تقویت کنند 22 آذر 1396
کارشناس مذهبی آموزش و پرورش برخوار:

خانواده ها باید دو ویژگی سریع الرضا بودن و ستارالعیوبی را در خود تقویت کنند

کارشناس مذهبی تاکید کرد: اعضای خانواده خصوصا پدر و مادر باید دو ویژگی سریع الرضا و ستارالعیوبی خداوند را در خود تقویت کنند و اعضای خانواده اهل بخشش باشند.