شهادت، برازنده مرتضی بود/ پدر همسرم خواب محل دفن مرتضی را در پیاده روی...

نداشتن اقتدار در مسئولان دولت ما باعث شد کشورهای اطراف تصور بکنند ما از آرمان هایمان کوتاه آمده ایم و ما هم این تعداد شهید بدهیم، که با این اوضاع سپاه پاسداران از نزدیک و مستقیم وارد جنگ شد تا آن ها ...

وقتی گام‌های درست «رهبرانقلاب» منجر به تصحیح راهبرد اشتباه روسیه شد...

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تحلیل ژرف از مخاطراتی که سقوط دولت سوریه در پی می‌آورد و نیز با ارزیابی دقیق از نتایج مقاومت مؤمنانه انقلابی در برابر استکبار و عوامل آن، حفظ تمامیت ارضی و دولتی که تضمین ک...

اینجا دولت آباد،کمی بدتر از سوریه

امروز اگر با بمب و خمپاره خانه های مردم سوریه را ویران می کنند وجود ماهواره در خانه های ما از بمب و خمپاره ویرانگر تر است. امروز اگر با گلوله سینه جوانان سوری را نشانه گرفته اند وجود شبکه های مجازی ف...